Livdjur

Livdjur

Vi har ca. 500 tackor på gården av raserna Gotlandsfår och Finull.


Lammning sker mars / april och september


Säljer mönstrade livdjur med M3 status


Har även riksbedömda bagglamm till salu.


Under sommaren är alla djur ute och håller det vackra landskapet öppet.

Välkomna till Bengtstorp!

Vänligen ring före!

Ull och Skinn

Gudrun Haglund-Eriksson

Bengtstorp

69498 Närkesberg

Telefon: 0583-22252

Mobil: 076-8486465

Mail: gudrun@bengtstorp.se

För att minska risken av rovdjursangreppen på våra får, har vi satt upp RAS, rovdjursanvisandestängsel på våra permanenta naturbetesmarker. Detta har varit möjligt med stöd från landsbygdsprogrammet.