Marknader och Mässor

Välkomna till Bengtstorp!

Vänligen ring före!              Planerade Marknader och Mässor 2020


         pga. Corona pandemin har flera markander och mässor ställt in


         bla Konstrunda som kommer att köra digitalt under maj månad.

         www.nvbof.se  för mera information

          köp gärna lotter och stöd föreningen.


        Även Lerbäckmarken och Slöjdmäsan i Hjo är inställda  


        NYTT Arrangemang en variant av Lerbäcksmarken!


             KNALLESVÄNGEN runt Lerbäck den 4/7 10.00-16.00


                      Planerade markander och mässor


     


      ¤   4/7        Knallesväng runt Lerbäck 


      ¤         Konst i Kvarter runt Askersund Tisdagar i juni och juli

                  23/6, 30/6, 7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8   

               


      ¤       15/7 Torgdag i Wadköping


      ¤        22/7 Torgdag i Wadköping


      ¤   26/8     Askersundsmarken ?

    

      ¤  5-6/9     Matresan i Örebro län   Övrig tid är gårdsbutiken öppen när jag är hemma och ni kommmer.                            Ring före!

                            Välkoman!

Marknader och Mässor


Det finns gott om mjuka fina tvättbara skinn i lager, nu även mattskinn och färgade. Vi bereder alla våra skinn på Tranås skinnberedning!

Ull och Skinn

Gudrun Haglund-Eriksson

Bengtstorp

69498 Närkesberg

Telefon: 0583-22252

Mobil: 076-8486465

Mail: gudrun@bengtstorp.se

För att minska risken av rovdjursangreppen på våra får, har vi satt upp RAS, rovdjursanvisandestängsel på våra permanenta naturbetesmarker. Detta har varit möjligt med stöd från landsbygdsprogrammet.